Uroczystość prymicyjna ks. Krzysztofa Kozieł

Administrator

"Złożyłeś, Panie, w dłoniach kapłana
Moc tajemniczą twych sakramentów,
Gdy w jego rękach i jego słowach
Jesteś obecny wśród swego ludu"
(modlitwa brewiarzowa)
Dnia 23 czerwca przeżywaliśmy w naszej parafii uroczystość prymicyjną ks. Krzysztofa Kozieł. Prymicjantowi składamy najserdeczniejsze życzenia. Błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, obfitych owoców w pracy duszpasterskiej
i kapłańskiej.
Matko Kapłanów wstawiaj się u Syna za ks. Krzysztofem.

Zobacz zdjęcia