A- A A+

Pielgrzymka rowerowa młodzieży

23 maja br. młodzież z KSM, scholi i ministrantów uczestniczyła w rowerowej pielgrzymce z Modliborzyc do Osówka (par. Brzeziny). Po Mszy św. był gril i zabawy na boisku. W godzinach popołudniowych wszyscy powrócili do Modliborzyc.

 

 

 

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.15/871 50 12

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001