A- A A+

Spotkanie KCPR w Modliborzycach

Administrator

W dniu 4 lutego 2019 roku  odbyło się spotkanie Dekanalnego Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Modliborzycach. Woluntariusze zgromadzili się na wspólnej Eucharystii , której przewodniczył  ks. dr Tomasz Cuber-

dyrektor Duszpasterstwa Rodzin diecezji sandomierskiej.

 Ks. Marek Danek jako dekanalny duszpasterz, zapraszał do angażowania się nowych woluntariuszy w prace na rzecz wspierania rodziny.

Następnie,  licznie przybyli  przedstawiciele większości parafii dekanatu razem ze swoimi pasterzami zgromadzili się na opłatkowej wieczerzy, przy której zapoznano się z kalendarzem działań przewidzianym na rok 2019.

 Ksiądz dyrektor podzielił się doświadczeniami innych centrów z terenu diecezji i podziękował za dotychczasową pracę, licząc na dalszą współpracę.

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.15/871 50 12

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001