A- A A+

Spotkanie Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie

Przy parafii Modliborzyce, w dniu 17 Kwietnia odbyło się robocze spotkanie osób tworzących Katolickie Centrum Pomocy Rodzinie w Dekanacie Modliborzyckim. Spotkanie poprowadził ks. Wiesław Surma, diecezjalny koordynator Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie. Była wspólna modlitwa a po niej wymiana doświadczeń z pierwszych tygodni działalności naszego centrum, którego otwarcie miało miejsce 8 grudnia 2011 roku. Owocem spotkania stały się wnioski do dalszej pracy w związku ze zbliżającym się Światowym Kongresem Rodzin w Mediolanie oraz Diecezjalnym Zjazdem Katolickich Centrów Pomocy Rodzinie w Radomyślu nad Sanem w dniu 26 maja tegoż roku. Kolejne spotkanie w Dekanacie Modliborzyce, zaplanowano na dzień 5 czerwca 2012 roku. Odbędzie się ono w Szkole Podstawowej im. bł. Jana Pawła II w Potoczku. Zachęcamy wszystkich do wspierania działalności Centrum Pomocy Rodzinie modlitwą i niesieniem pomocy tym, którzy są w potrzebie i kryzysie.

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.15/871 50 12

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001