A- A A+

Rekolekcje na górskiej polanie Rynias

Rekolekcje na górskiej polanie na Ryniasie - Ośrodku Rekolekcyjnym Matki Bożej z Gór dla animatorów Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa odbywają się w trzech terminach: lipiec, sierpień, wrzesień. W tym roku w rekolekcjach we wrześniu wzięło udział 14 osób. Rekolekcje prowadził o.Waldemar Sojka CSsR oraz p. Ewa Nosiadek animatorka krajowa i założycielka Wspólnot. Przedmiotem rozważań podjętym przez o.Waldemara był kardynał Stefan Wyszyński, aby przybliżyć wszystkim jego postać i duchowość w związku z mającą nastąpić jego beatyfikacją.

Te tematy to:
1. Prymas Tysiąclecia o Najświętszym Sercu PanaJezusa;
2. Prawdziwa miłość Boga i bliźniego jest drogą do odnowy życia społecznego:
3. Eucharystia i Maryja; w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Są to tematy bardzo obszerne dlatego posłużę się tylko słowami Prymasa Wyszyńskiego, które są bardzo wymowne w odniesieniu do Dzieła Intronizacji NSPJ, jakie wypowiedział na Jasnej Górze w dzień odnowienia Ślubów; Narodu Polskiego 26.VIII.1958 r. ,, Napełnieni obecnością Bożą w naszym życiu osobistym i rodzinnym, mamy za przykładem Maryi wprowadzać Chrystusa we wszystkie nasze dzienne sprawy, w każdy przejaw życia i pracy ludzkiej: czy to będzie praca na roli, czy w fabryce, czy w warsztacie - gdziekolwiek. Jego panowaniu mamy poddać każdy kierunek naszej pracy: czy to będzie praca wychowawcza, czy zawodowa, literacka, czy piśmiennicza - i w ten sposób mamy odmieniać nie tylko życie rodzinne, ale życie całego narodu".

Pani Ewa Nosiadek prowadziła konferencje na temat Eucharystii - czym jest i czym powinna być dla każdego człowieka oraz mówiła o życiu i przesłaniu jakie pozostawił Pan Jezus Służebnicy Bożej Luizie Piccarretcie, która jako pierwsza otrzymała Dar Woli Bożej, którego nam trzeba pragnąć, przyjąć i wypełnić, aby przyspieszyć nadejście Królestwa Bożego.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za ten święty czas, czas rekolekcji czas nauki, które tam pobieramy. Niech one będą nam pomocą w drodze do Boga

                      Króluj nam Chryste i Maryja zawsze Dziewica!

    Zapraszamy wszystkich parafian na adorację Najświętszego Sakramentu w każdą niedzielę o godz. 9 - 10

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.536 025 063

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001