A- A A+

Dzień skupienia w Batorzu

22 sierpnia odbył się Dzień Skupienia Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Batorzu, gdzie proboszczem i opiekunem Wspólnoty jest ks. Zbigniew Swatek.

Przebieg spotkania i konferencje przygotowała animatorka diecezjalna p. Ewa Rokoszewska. Na zaproszenie ks. proboszcza i p. Ewy przybył ks. bp Edward Frankowski. Tematem głównym było życie i przesłanie służebnicy Bożej Rozalii Celakówny, jako wzór dla wszystkich Wspólnot Dzieła Intronizacji NSPJ.

Zarówno p. Ewa  jaki i ks. bp Edward mówiąc o jej życiu, pracy i miłości do Pana Boga podkreślali cechy, które ją wyróżniały w jej środowisku i czyniły miłą Bogu. Pełnienie woli Bożej było w jej życiu ponad wszystko, a wolą Bożą było zadanie, któremu na imię Intronizacja Jego Najświętszego Serca.

Pani Ewa omówiła kontekst historyczny przesłania służebnicy Bożej, uwarunkowań, w jakich się ono kształtowało, a był to czas naznaczony degradacją moralną, systemów totalitarnych i wynikających stąd wojen.

Kolejnym tematem było czym jest Intronizacja NSPJ (wymiar osobisty, rodzinny, społeczny i narodowy). Pan Jezus powiedział do Rozalii: „Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich. Proś o przyśpieszenie  mego panowania w duszach przez Intronizację.”  Widzimy, że żąda jej sam Pan Jezus wskazując na swoje Serce, w którym jest ratunek na te ostatnie czasy (w których żyjemy) - mówiła p. Ewa.

W Dniu Skupienia uczestniczyliśmy w adoracji Najświętszego Sakramentu, a także we Mszy św. sprawowanej przez ks. bpa Edward i ks. Zbigniewa. 

Ks. biskup w kazaniu wyraził wielką troskę o Kościół św., o młodzież, dzieci i cały lud Boży, gdyż we współczesnym świecie Pan Bóg jest lekceważony, znieważany, odrzucany, a przecież jesteśmy stworzeni do życia w miłości ku Bogu i ludziom. Mówił też: ,,Intronizacja, to wybór Pana Jezusa w tajemnicy Jego Serca, to uporządkowanie życia według Jego Ewangelii, to program zaangażowania się dla dobra wspólnego. Wszyscy to dobro mają tworzyć.”

Pani Ewa poruszyła również temat ,,zasady budowania Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ”. Wypowiedziała słowa bardzo ważne, które warte są podkreślenia: ,,A więc dziś nasze pokolenie - MY, też uczestniczymy w wielkiej misji. Zwracamy się do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Mamy o co błagać. Zalewa nas ocean deprawacji,  zboczeń i ludzie (młodzi) odchodzą od Kościoła, Pan Bóg jest obrażany w okrutny sposób. Aktu Intronizacji trzeba dokonać jak najszybciej, bo nie wiemy ile mamy czasu. Nie liczymy przecież na własne siły, ale łaski od samego Boga, że nam ich udzieli, że nami się posłuży, abyśmy według Jego woli zdobywali dusze dla Jego Królestwa a wyrywali je szatanowi. Najpierw przemieni nasze serca, moje, twoje,  potem współpracując z łaską Bożą będziemy zmieniać nasze środowiska, rodzinę, znajomych i wtedy też Polska odmieni, ludzie zwrócą się do Boga, staną się święci. Daj Boże.”

                   Króluj nam Chryste i Maryja zawsze Dziewica!

Odsłony: 84

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.536 025 063

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001