A- A A+

Diecezjane rekolekcje Wspólnot dla Intronizacji 2019 r.

Diecezjalne rekolekcje dla Wspólnot dla Intronizacji NSPJ odbyły się 8-10 listopada w Domu Rekolekcyjnym
w Sandomierzu. Prowadził je O. Andrzej Zając CSsR i p. Ewa Nosiadek. Uczestniczyło w nich ok.60 osób.
W sobotę przybył też do nas Ks. Bp Edward Frankowski i przewodniczył Mszy św. W kazaniu powiedział, że do dobrego dzieła przyłożyliśmy umysł, ręce i serce, bo prowadzi do zwycięstwa Chrystusa i budowania Jego Królestwa. Obecny był także Ks. Stanisław Olszówka, który prosił nas o modlitwę za kapłanów i o to, abyśmy sami byli źródłami światła i zapalali innych. Rekolekcje były poświęcone rozważaniu tajemnic i przesłania płynących dla nas, członków Wspólnot z duchowości św. Józefa w związku z tym, że rok ten był poświęcony
św. Józefowi.

Jak mamy być zaangażowani w Dzieło Intronizacji możemy się uczyć od św. Józefa, bo uczy nas pokory,prostoty serca, wyciszenia, aby słyszeć co mówi do nas Bóg. Przed Najświętszym Sakramentem jest najlepsze do tego miejsce. Józef ufający bezgranicznie Bogu wykazuje posłuszeństwo wiary. Podobnie i my mamy dać się w tym Dziele prowadzić Bogu, bo Intronizacja jest Dziełem Bożym i na początku tego jest Bóg. Wspólnota ma możliwość naśladowania Józefa, adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie dziękować Mu za tę obecność,oddawać Mu swoje siły. To trwanie powoduje, że życie nabiera nowego wymiaru

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.15/871 50 12

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001