A- A A+

Rekolekcje na Ryniasie 2019 r.

Utworzono: sobota, 24 sierpień 2019

Rekolekcje na Ryniasie, które odbyły się 10-16 sierpnia prowadził o.Waldemar Sojka CSsR. Uczestniczyło w nich 20 osób z różnych diecezji w Polsce. W każdych rekolekcjach uczestniczy i pomaga nam rozumieć to wielkie Dzieło, jakim jest Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego moderatorka krajowa p. Ewa Nosiadek.

Temat rekolekcji dotyczył głównie czym jest intronizacja NSPJ i czym są Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. O.Waldemar Sojka opierając się na liście Generała Paulinów o.Piusa Przeździeckiego-propagatora intronizacji NSPJ świadka życia i przesłania Rozalii Celak-do prymasa Polski kard.Augusta Hlonda z prośbą o dokonanie intronizacji w Polsce, wyjaśnia potrzebę dokonania tego aktu w narodzie polskim i w świecie. Na podstawie objawień Rozalii Celak o.Przeżdziecki wyraża przekonanie, że intronizacja jest łaskawie zamierzona i upragniona przez Boga. Jeśli pragniemy ratować Kościół św. mamy skupić się na intronizacji, jako pewny środek do ratowania naszej Ojczyzny oraz do pomnożenia tryumfu Kościoła i wzrostu królestwa Bożego na ziemi. Ideą intronizacji jest umiłowanie Boga w Sercu Jego Syna. Intronizacja, to decyzja na życie wg Serca Jezusa, to niezawodny ratunek dla Polski i świata. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ jest grupą ludzi, która pragnie, aby Jezus był najważniejszy w życiu każdego człowieka. ''Aby Polska zmieniła się na lepsze, potrzeba nawrócenia serc, a serce zmienia tylko Bóg'' mówił ks.bp Edward Frankowski  Stąd ta świadomość potrzeby wielkiej modlitwy za Polskę i polecenie Jezusowi Chrystusowi i Matce Najświętszej. Chrystus nauczy nas kochać,poświęcać się dla innych,dla ważnych spraw, przebaczać, nieść pociechę i pokój. Nasze życie będzie wtedy przedłużeniem Jego miłości. Na tym polega intronizacja. Kard. August Hlond mówił ''Nabożeństwo do Serca Jezusa zdrowe, głębokie i wierne jest gwarancją i rekojmią zwycięstwa sprawy Chrystusa w naszych czasach''.  

Króluj nam Chryste!

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.15/871 50 12

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001