A- A A+

Parafialny kongres Eucharystyczny

W parafii OO.Dominikanów- Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu, z inicjatywy OO.Dominikanów odbył się Parafialny Kongres Eucharystyczny.

W dniach 9-16 czerwca 2019 r. Trwała nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez różne grupy duszpasterskie przerywana jedynie na czas Mszy Świętej. Był to czas modlitwy,uwielbienia,przeproszenia i prośby, czas zadzierzgnięcia osobistej więzi z Panem Jezusem-naszym Zbawicielem.  

Kazania i konferencje poświęcone były tematowi Eucharystii:"Duch Święty a Eucharystia", "Kościół  a Eucharystia", Pismo Święte a Eucharystia"," Matka Boża a Eucharystia", "Święty Tomasz z Akwinu a Eucharystia", "Kapłaństwo a Eucharystia", "Pokuta a Eucharystia", "Trójca Święta a Eucharystia".

Wiele Wspólnot dla Intronizacji NSPJ z naszej diecezji uczestniczyło w tym Kongresie, również wzięły udział wszystkie Wspólnoty z naszego dekanatu.

W psalmie 127 znajdujemy napomnienie:

                 Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
                 na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
                     Jeżeli miasta Pan nie strzeże
                     daremnie czuwają straże.
                Daremne jest wasze wstawanie przed świtem,
                 i przesiadywanie do późna w nocy.
                       Chleb spożywacie zapracowany ciężko;
                        a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.

Zadbajmy o naszą więź z Bogiem, byśmy zostali zaliczeni w poczet Jego "umiłowanych".         

 

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.15/871 50 12

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001