A- A A+

Rekolekcje na Ryniasie 2019 r.

Rekolekcje na Ryniasie, które odbyły się 10-16 sierpnia prowadził o.Waldemar Sojka CSsR. Uczestniczyło w nich 20 osób z różnych diecezji w Polsce. W każdych rekolekcjach uczestniczy i pomaga nam rozumieć to wielkie Dzieło, jakim jest Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego moderatorka krajowa p. Ewa Nosiadek.

Temat rekolekcji dotyczył głównie czym jest intronizacja NSPJ i czym są Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. O.Waldemar Sojka opierając się na liście Generała Paulinów o.Piusa Przeździeckiego-propagatora intronizacji NSPJ świadka życia i przesłania Rozalii Celak-do prymasa Polski kard.Augusta Hlonda z prośbą o dokonanie intronizacji w Polsce, wyjaśnia potrzebę dokonania tego aktu w narodzie polskim i w świecie. Na podstawie objawień Rozalii Celak o.Przeżdziecki wyraża przekonanie, że intronizacja jest łaskawie zamierzona i upragniona przez Boga. Jeśli pragniemy ratować Kościół św. mamy skupić się na intronizacji, jako pewny środek do ratowania naszej Ojczyzny oraz do pomnożenia tryumfu Kościoła i wzrostu królestwa Bożego na ziemi. Ideą intronizacji jest umiłowanie Boga w Sercu Jego Syna. Intronizacja, to decyzja na życie wg Serca Jezusa, to niezawodny ratunek dla Polski i świata. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ jest grupą ludzi, która pragnie, aby Jezus był najważniejszy w życiu każdego człowieka. ''Aby Polska zmieniła się na lepsze, potrzeba nawrócenia serc, a serce zmienia tylko Bóg'' mówił ks.bp Edward Frankowski  Stąd ta świadomość potrzeby wielkiej modlitwy za Polskę i polecenie Jezusowi Chrystusowi i Matce Najświętszej. Chrystus nauczy nas kochać,poświęcać się dla innych,dla ważnych spraw, przebaczać, nieść pociechę i pokój. Nasze życie będzie wtedy przedłużeniem Jego miłości. Na tym polega intronizacja. Kard. August Hlond mówił ''Nabożeństwo do Serca Jezusa zdrowe, głębokie i wierne jest gwarancją i rekojmią zwycięstwa sprawy Chrystusa w naszych czasach''.  

Króluj nam Chryste!

Parafialny kongres Eucharystyczny

W parafii OO.Dominikanów- Sanktuarium Matki Bożej Dzikowskiej w Tarnobrzegu, z inicjatywy OO.Dominikanów odbył się Parafialny Kongres Eucharystyczny.

W dniach 9-16 czerwca 2019 r. Trwała nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez różne grupy duszpasterskie przerywana jedynie na czas Mszy Świętej. Był to czas modlitwy,uwielbienia,przeproszenia i prośby, czas zadzierzgnięcia osobistej więzi z Panem Jezusem-naszym Zbawicielem.  

Kazania i konferencje poświęcone były tematowi Eucharystii:"Duch Święty a Eucharystia", "Kościół  a Eucharystia", Pismo Święte a Eucharystia"," Matka Boża a Eucharystia", "Święty Tomasz z Akwinu a Eucharystia", "Kapłaństwo a Eucharystia", "Pokuta a Eucharystia", "Trójca Święta a Eucharystia".

Wiele Wspólnot dla Intronizacji NSPJ z naszej diecezji uczestniczyło w tym Kongresie, również wzięły udział wszystkie Wspólnoty z naszego dekanatu.

W psalmie 127 znajdujemy napomnienie:

                 Jeżeli Pan domu nie zbuduje,
                 na próżno się trudzą, którzy go wznoszą.
                     Jeżeli miasta Pan nie strzeże
                     daremnie czuwają straże.
                Daremne jest wasze wstawanie przed świtem,
                 i przesiadywanie do późna w nocy.
                       Chleb spożywacie zapracowany ciężko;
                        a Pan i we śnie darzy swych umiłowanych.

Zadbajmy o naszą więź z Bogiem, byśmy zostali zaliczeni w poczet Jego "umiłowanych".         

 

Uroczystość Najświętszego Serca P. Jezusa

Na Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przybyły do Katedry w Sandomierzu Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z całej diecezji, by się wspólnie modlić. Po adoracji Najświętszego Sakramentu rozpoczęła się Msza Święta, której przewodniczył JE.Ks.Bp Edward Frankowski.
Na wstępie powiedział:''Cieszę się wami, jesteście najlepszymi przyjaciółmi Serca Jezusowego". W kazaniu mówił, że jest to święto wielkiej miłości Bożej, Jezus staje się pokarmem, byśmy Go mogli przyjmować i stawać się Nim. Swoją dobrocią,  miłością przekonać innych, szczególnie w swoich rodzinach. Miłość ma być u początku naszych działań, służyć innym, tworzyć dobry klimat. Mamy prosić o głęboką wiarę nie tylko dla siebie, ale i dla innych, żeby to życie nie było ospałe, gnuśne, bo w takim życiu szaleje szatan. Naszą powinnością jest przeciwstawiać się złu, nie być obojętnym, nie przyzwyczajać się do tego czym nas karmi dzisiejszy świat. Musimy występować w obronie rodziny, w obronie życia poczętego, nie dopuszczać, by złe ideologie zawładnęły umysłami ludzi, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Mamy wzajemnie się zachęcać do większej gorliwości. Gdy powstaje nowa Wspólnota, wtedy jest zwycięstwo miłości Chrystusowej. Wielka nadzieja jest w Wspólnotach dla Intronizacji NSPJ
Matka Boża w Fatimie powiedziała, żeby przygotować serca na królowanie Chrystusa.

  Dziękujemy Panu Jezusowi za łaskę i dar wspólnej modlitwy, która ma nas przemieniać i ubogacać.

Szczęść Boże.

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.15/871 50 12

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001