A- A A+

Diecezjane rekolekcje Wspólnot dla Intronizacji 2019 r.

Diecezjalne rekolekcje dla Wspólnot dla Intronizacji NSPJ odbyły się 8-10 listopada w Domu Rekolekcyjnym
w Sandomierzu. Prowadził je O. Andrzej Zając CSsR i p. Ewa Nosiadek. Uczestniczyło w nich ok.60 osób.
W sobotę przybył też do nas Ks. Bp Edward Frankowski i przewodniczył Mszy św. W kazaniu powiedział, że do dobrego dzieła przyłożyliśmy umysł, ręce i serce, bo prowadzi do zwycięstwa Chrystusa i budowania Jego Królestwa. Obecny był także Ks. Stanisław Olszówka, który prosił nas o modlitwę za kapłanów i o to, abyśmy sami byli źródłami światła i zapalali innych. Rekolekcje były poświęcone rozważaniu tajemnic i przesłania płynących dla nas, członków Wspólnot z duchowości św. Józefa w związku z tym, że rok ten był poświęcony
św. Józefowi.

Jak mamy być zaangażowani w Dzieło Intronizacji możemy się uczyć od św. Józefa, bo uczy nas pokory,prostoty serca, wyciszenia, aby słyszeć co mówi do nas Bóg. Przed Najświętszym Sakramentem jest najlepsze do tego miejsce. Józef ufający bezgranicznie Bogu wykazuje posłuszeństwo wiary. Podobnie i my mamy dać się w tym Dziele prowadzić Bogu, bo Intronizacja jest Dziełem Bożym i na początku tego jest Bóg. Wspólnota ma możliwość naśladowania Józefa, adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie dziękować Mu za tę obecność,oddawać Mu swoje siły. To trwanie powoduje, że życie nabiera nowego wymiaru

Czuwanie modlitewne 2019 na Św. Krzyżu

Bardzo liczny był udział Wspólnot dla Intronizacji NSPJ w czuwaniu modlitewnym na Świętym Krzyżu. Przybyli
z różnych stron Polski z proporcami, jako znakiem obecności, z pragnieniem,   aby modlić się za Ojczyznę, za naród polski. Przed rozpoczęciem p. Ewa Nosiadek krajowa moderatorka, założycielka Wspólnot powitała przybyłych pielgrzymów i powiedziała: Przybyliście tu na Boże wezwanie,  myślę, że Pan Jezus czeka na was
z łaskami i obejmie was miłością. Czuwanie rozpoczęło się Apelem Jasnogórskim, który poprowadził ks. bp Edward Frankowski. Kierując do nas słowo mówił: Jesteśmy na wzgórzu zwycięstwa Panie Jezu, żebyś nas wzmocnił {przytaczam niedosłownie}, żebyśmy jako Polacy byli dumni ze stania pod krzyżem, aby z tego wynikło jak najwięcej dobra i aby była radość z miłosierdzia, które Bóg okazuje.

Modlił się: Matko pomóż nam, aby przez to Dzieło Intronizacji NSPJ, poprzez adorację ożywili tę gorącą miłość w sercach naszych kapłanów, młodzieży.. Ty Matko wiesz jak nas uczynić posłusznymi Jego dziećmi. Po Apelu Jasnogórskim trwała adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której m.in. Wspólnota sejmowa prowadziła modlitwę za Ojczyznę. Mszy  św. o godz.23.00 przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik z diecezji radomskiej w koncelebrze z kapłanami opiekunami wspólnot.

Mówił: Dzisiaj dziękujemy Jezusowi Chrystusowi za Wielki Piątek, za miłość bez miary, która objawia się
w tajemnicy krzyża. Krzyż, jako sakrament, znak Bożej łaski, jest światłem dla wszystkich będących w ciemnościach, nadzieją świata, krzyż stał się bramą do Bożego królestwa. Jest za co wynagradzać, przepraszać, za każdą niewierność Ojczyzny, za nasze grzechy. Po zakończonej Mszy św. było ucałowanie relikwii Krzyża Świętego. Potem wszystkie Wspólnoty włączyły się w modlitwę poprzez adorację Krzyża, Różaniec święty, Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Modlitwa wzbudza w nas pragnienie, aby gorliwie szukać Bożej mądrości, aby za Bożą łaską służyć Jemu
z czystej miłości, darmo, nie dla zapłaty.  

Rekolekcje na Ryniasie 2019 r.

Rekolekcje na Ryniasie, które odbyły się 10-16 sierpnia prowadził o.Waldemar Sojka CSsR. Uczestniczyło w nich 20 osób z różnych diecezji w Polsce. W każdych rekolekcjach uczestniczy i pomaga nam rozumieć to wielkie Dzieło, jakim jest Intronizacja Najświętszego Serca Jezusowego moderatorka krajowa p. Ewa Nosiadek.

Temat rekolekcji dotyczył głównie czym jest intronizacja NSPJ i czym są Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ. O.Waldemar Sojka opierając się na liście Generała Paulinów o.Piusa Przeździeckiego-propagatora intronizacji NSPJ świadka życia i przesłania Rozalii Celak-do prymasa Polski kard.Augusta Hlonda z prośbą o dokonanie intronizacji w Polsce, wyjaśnia potrzebę dokonania tego aktu w narodzie polskim i w świecie. Na podstawie objawień Rozalii Celak o.Przeżdziecki wyraża przekonanie, że intronizacja jest łaskawie zamierzona i upragniona przez Boga. Jeśli pragniemy ratować Kościół św. mamy skupić się na intronizacji, jako pewny środek do ratowania naszej Ojczyzny oraz do pomnożenia tryumfu Kościoła i wzrostu królestwa Bożego na ziemi. Ideą intronizacji jest umiłowanie Boga w Sercu Jego Syna. Intronizacja, to decyzja na życie wg Serca Jezusa, to niezawodny ratunek dla Polski i świata. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ jest grupą ludzi, która pragnie, aby Jezus był najważniejszy w życiu każdego człowieka. ''Aby Polska zmieniła się na lepsze, potrzeba nawrócenia serc, a serce zmienia tylko Bóg'' mówił ks.bp Edward Frankowski  Stąd ta świadomość potrzeby wielkiej modlitwy za Polskę i polecenie Jezusowi Chrystusowi i Matce Najświętszej. Chrystus nauczy nas kochać,poświęcać się dla innych,dla ważnych spraw, przebaczać, nieść pociechę i pokój. Nasze życie będzie wtedy przedłużeniem Jego miłości. Na tym polega intronizacja. Kard. August Hlond mówił ''Nabożeństwo do Serca Jezusa zdrowe, głębokie i wierne jest gwarancją i rekojmią zwycięstwa sprawy Chrystusa w naszych czasach''.  

Króluj nam Chryste!

Adres Parafii:

Parafia Rzym. - Kat.

pw.Św.Stanisława B i M

23-310 Modliborzyce

ul. Armii Krajowej 11

tel.15/871 50 12

Konto parafialne

Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej

Kraśnik O.Modliborzyce

15 8717 1123 2010 1000 2466 0001